Cấu hình router Openwrt bằng dòng lệnh

29 Tháng Năm, 2019 Digi9.net 0

Với dân kỹ thuật wifi, IOT, tự động hóa, smart home v.v thì dùng firmware Openwrt là một cách thức tuyệt vời để biến những thiết bị router wifi đơn giản thành những router chuyên nghiệp với tính năng và …