ASN (Autonomous System Number) là gì ?

27 Tháng Bảy, 2018 Digi9.net 0

1. AS (Autonomous System) là gì?

Là một tập hợp các mạng có cùng chính sách định tuyến và thường thuộc quyền quản lý, khai thác của một chủ thể.

2. Thế nào là một ASN (Autonomous System Number)?

Số …