Không có ảnh

Cấu Hình Load Balancing trên PFsense

9 Tháng Một, 2019 Digi9.net 0
 1. Tùy Chọn Sticky:
 2. Cấu hình trên từng Gateway:
  • Cấu Hình Weight
  • Cấu Hình Monitor
  • Ping Monitor
 3. Tạo Gateway Group:
 4. Tạo firewall rules
 1. Tùy chọn Sticky: Dùng để kéo dài thời gian hết hạn của các session.

Khi sử dụng LoadBalancing …

[OPENWRT] Fix lỗi firmware Router Buffalo WZR-HP-G450H

6 Tháng Một, 2019 Digi9.net 0

[digi9.net] Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn unbrick router Buffalo WZR-HP-G450H do các lỗi liên quan đến quá trình up Firmware dẫn đến bị treo router.

Router Buffalo WZR-HP-G450H là router thuộc dòng cao cấp với các thông …