Cấu hình router Openwrt bằng dòng lệnh

29 Tháng Năm, 2019 Digi9.net 0

Với dân kỹ thuật wifi, IOT, tự động hóa, smart home v.v thì dùng firmware Openwrt là một cách thức tuyệt vời để biến những thiết bị router wifi đơn giản thành những router chuyên nghiệp với tính năng và …

[OPENWRT] Fix lỗi firmware Router Buffalo WZR-HP-G450H

6 Tháng Một, 2019 Digi9.net 0

[digi9.net] Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn unbrick router Buffalo WZR-HP-G450H do các lỗi liên quan đến quá trình up Firmware dẫn đến bị treo router.

Router Buffalo WZR-HP-G450H là router thuộc dòng cao cấp với các thông …

ASN (Autonomous System Number) là gì ?

27 Tháng Bảy, 2018 Digi9.net 0

1. AS (Autonomous System) là gì?

Là một tập hợp các mạng có cùng chính sách định tuyến và thường thuộc quyền quản lý, khai thác của một chủ thể.

2. Thế nào là một ASN (Autonomous System Number)?

Số …